Категория: Стоманени въжета

T6x19 (DIN 3060)T6x19 (DIN 3060) + A0 (с естествена сърцевина) Приложение: Лебедки, опън, транспортиране.

T6x37 (DIN 3066)Cтоманено въже на линеен метър може да се поръча на цял барабан или в по-малки количества на сноп. Винаги трябва да се уточни: диаметъра на въжето, дължината (или теглото), конструкцията на въжето, вида на сърцевината, повърхността (поцинковано, черно, омаслено), специфичното съпротивление на скъсване, посоката на навиване на сноповете (в зависимост от вида на барабана), съпротивлението […]

WS6x36 (DIN 3064)WS6x36 (DIN 3064)+A0 (с естествена сърцевина). Приложение – кранове, ескаватори.

S6x19 (DIN 3058)S6x19 (DIN 3058)+А0 (с естествена сърцевина). Приложение – Фуражни инсталации, транспортиране на стока.

WS8x36 (DIN 3067)WS8x36 (DIN 3067) + А0 (с естествена сърцевина). Приложение – за транспортиране на хора и стоки, в металургията. 

T18x7 (DIN 3069)T18x7 (DIN 3069) + А0 (с естествена сърцевина). Приложение – автокранове, кранове, елеватори.

T36x7 (DIN 3071)T36x7 (DIN 3071) + А0 (с естествена сърцевина). Приложение – автокранове, кранове, елеватори.