Компактизиране на снопчетата (Superfill)Въжетата с компактизирани снопчета (Superfill), са направени чрез пластична деформация на снопчетата едно по едно, c помоща на един метод за специално ламиниране, при който диаметъра на снопчетата се намалява, като повърхността им става по гладка. Линейните контакти на нишките се увеличават там където се образуват контактните повърхности.

Предимства:

  • Повишено или голямо съпротивление на скъсване
  • Гъвкави са, се нагаждат по-добре по формата на ролките или барабаните
  • Вследствие на по-голямото метално напречно сечение е по-устойчиво на корозия и на износване.
  • В случай на навиване на няколко слоя, съседните слоеве не се закачат един за друг.