Пластифицирана сърцевинаВътрешните снопчета са покрити със слой специален синтетичен материал, този процес се нарича пластифициране.

Предимства:

  • Не позволява проникването на вода и замърсители във вътрешността на въжето
  • Задържа смазката във вътрешността му
  • Стабилизира структурата на въжето
  • Погасява динамичните натоварвания
  • Позволява по плавно преплъзване
  • Не позволява скъсване на вътрешните нишки
  • Няма триене метал в метал между външните снопчета и сърцевината