Повдигащи колани с уши от полиестерно влакно тип IDTипа колан ID е направен от 2 слоя лента. При заявка Гутман Лифтинг България може да ги изпълни с един слой (IS) или с 4 слоя (IDD). Tипа колан с един слой предлага по-голяма контактна повърхност при еднаква товароподемност, а този с 4 слоя предлага по-голяма товароподемност при еднаква ширина.
Допустимата товароподемност се определя в зависимост от начина на връзване, съгласно по горната таблица.