Устройства от полиестерно влакноПовдигащите устройства от типа IRG са направени от метални принадлежности, cъгласно EN 818-4 и имат рамена от кръгли безконечни въжета от типа IRS. Tипа VIRG имат рамена от лентов полиестерен сапан.
При поръчка ви молим да уточните наименованието на устройството и дължината (L2). Tипа IRG има рамена с дължина кратни на 0,5m, а на VIRG според изискванията на ползвателя.