Категория: Специални стоманени въжета

TK 10 (антиусукващо)Приложение: Кулокранове, Aвтокранове 

TK 12 (антиусукващо)Приложение Кулокранове Мостови кранове с голяма височина на повдигане, или всякакъв друг вид кранове, които повдигат с едно въже.

TK 16 SQ (антиусукващо)Приложение: Кулокранове, Морски кранове, Фуражни кули 

TK 17 SG (антиусукващо)Приложение: Подвижни кранове, Aвтокранове, Мостови кранове, където е важна гъвкавостта, да бъде антиусукващо и с голямо съпротивление на скъсване на въжето.

615 N (неантиусукващо)Приложение: Въжета за лебедки 

612 W (неантиусукващо)Приложние: Въжета за лебедки и ходови колички за лебедки

Q 810 V (неантиусукващо)Приложение: Повдигащи въжета за пристанищни кранове 

Q 812 F (неантиусукващо)Приложение: Драга, Морски кранове, Мостови кранове, с малка височина на повдигане 

QS 816V (неантиусукващо)Приложение: Драга, Морски кранове, Мостови кранове, с малка височина на повдигане