Категория: Стоманени въжета и сапани

Cтоманено въже на линеен метър може да се поръча на цял барабан или в по-малки количества на сноп. Винаги трябва да се уточни: диаметъра на въжето, lдължината (или теглото), конструкцията на въжето, вида на сърцевината, повърхността (поцинковано, черно, омаслено), специфичното съпротивление на скъсване, посоката на навиване на сноповете (в зависимост от вида на барабана), съпротивлението на скъсване на
въжето.

Основни видове въжета:

T6x19 и T6x37 са най-използваните: от тези се правят металните сапани за повдигане. Това въже има точков контакт, поради което е много гъвкаво, но поради намалената контактна повърхност износването е изявено, а всяко вътрешно износване е голямо.
Въжетата с линеен контакт, имат много по дълъг перид на живот, отколкото тези с точков контакт, имат голямо съпротивление на износване, понеже всяко вътрешно е малко, обаче са по-малко гъвкави. Използват се асансьори и кранове.
Въжетата със спирал овидни снопове са антипресукващи, с висока товароподемност, гъвкавост и дълъг живот. Това се постига чрез комбинацията на навиване на нишките и на сноповете по такъв начин, че взаимно се анулират появилите се напрежения и моменти. Поради тази причина в случая когато товара се повдига с едно въже, то се представя като неутрално.

Пластифицирана сърцевинаВътрешните снопчета са покрити със слой специален синтетичен материал, този процес се нарича пластифициране. Предимства: Не позволява проникването на вода и замърсители във вътрешността на въжето Задържа смазката във вътрешността му Стабилизира структурата на въжето Погасява динамичните натоварвания Позволява по плавно преплъзване Не позволява скъсване на вътрешните нишки Няма триене метал в метал между външните […]

Компактизиране на снопчетата (Superfill)Въжетата с компактизирани снопчета (Superfill), са направени чрез пластична деформация на снопчетата едно по едно, c помоща на един метод за специално ламиниране, при който диаметъра на снопчетата се намалява, като повърхността им става по гладка. Линейните контакти на нишките се увеличават там където се образуват контактните повърхности. Предимства: Повишено или голямо съпротивление на скъсване […]

Едновъжен стоманен сапанПовдигащ сапан с обикновено ухо на единия край, другия край с ухо, кауш кука.

T6x19 (DIN 3060)T6x19 (DIN 3060) + A0 (с естествена сърцевина) Приложение: Лебедки, опън, транспортиране.

T6x37 (DIN 3066)Cтоманено въже на линеен метър може да се поръча на цял барабан или в по-малки количества на сноп. Винаги трябва да се уточни: диаметъра на въжето, дължината (или теглото), конструкцията на въжето, вида на сърцевината, повърхността (поцинковано, черно, омаслено), специфичното съпротивление на скъсване, посоката на навиване на сноповете (в зависимост от вида на барабана), съпротивлението […]

WS6x36 (DIN 3064)WS6x36 (DIN 3064)+A0 (с естествена сърцевина). Приложение – кранове, ескаватори.

S6x19 (DIN 3058)S6x19 (DIN 3058)+А0 (с естествена сърцевина). Приложение – Фуражни инсталации, транспортиране на стока.

WS8x36 (DIN 3067)WS8x36 (DIN 3067) + А0 (с естествена сърцевина). Приложение – за транспортиране на хора и стоки, в металургията. 

T18x7 (DIN 3069)T18x7 (DIN 3069) + А0 (с естествена сърцевина). Приложение – автокранове, кранове, елеватори.

T36x7 (DIN 3071)T36x7 (DIN 3071) + А0 (с естествена сърцевина). Приложение – автокранове, кранове, елеватори.

TK 10 (антиусукващо)Приложение: Кулокранове, Aвтокранове 

TK 12 (антиусукващо)Приложение Кулокранове Мостови кранове с голяма височина на повдигане, или всякакъв друг вид кранове, които повдигат с едно въже.

TK 16 SQ (антиусукващо)Приложение: Кулокранове, Морски кранове, Фуражни кули 

TK 17 SG (антиусукващо)Приложение: Подвижни кранове, Aвтокранове, Мостови кранове, където е важна гъвкавостта, да бъде антиусукващо и с голямо съпротивление на скъсване на въжето.

615 N (неантиусукващо)Приложение: Въжета за лебедки 

612 W (неантиусукващо)Приложние: Въжета за лебедки и ходови колички за лебедки

Q 810 V (неантиусукващо)Приложение: Повдигащи въжета за пристанищни кранове 

Q 812 F (неантиусукващо)Приложение: Драга, Морски кранове, Мостови кранове, с малка височина на повдигане 

QS 816V (неантиусукващо)Приложение: Драга, Морски кранове, Мостови кранове, с малка височина на повдигане

Повдигащ сапан c обикновени уши в краищатаПовдигащ сапан c обикновени уши в краищата.

Двувъжен стоманен сапанПовдигащо устройство c 2 рамена, c централна халка, c кауши, c куки.

Четиривъжен стоманен сапанУстройство за повдигане с 4 рамена, c централна халка, c кауши, с куки.

Кръгло безконечно въже направено чрез пресовкаКръгло безконечно въже, направено чрез пресовка.Внимание! С дължина: активна/разгъната дължина!

Стоманен сапан с уши изпълнени чрез оплетка