Категория: Повдигащи принадлежности от полиестерно влакно

Въжетата и коланите от полиестерно влакно имат следните положителни качества:

· не повреждат повърхностите, с които влизат в контакт
· лекота при маневриране с тях
· малко собствено тегло
· eлиминират риска от убождане и срязване
· могат да бъдат използвани в киселинни и алкални среди
· рамената на устройствата, направени от тях могат да бъдат заменени поотделно
· рамената на устройствата, направени от тях са натоварени равномерно благодарение на удължението когато са с товар
· не корозират

Устройства от полиестерно влакноПовдигащите устройства от типа IRG са направени от метални принадлежности, cъгласно EN 818-4 и имат рамена от кръгли безконечни въжета от типа IRS. Tипа VIRG имат рамена от лентов полиестерен сапан.При поръчка ви молим да уточните наименованието на устройството и дължината (L2). Tипа IRG има рамена с дължина кратни на 0,5m, а на VIRG според […]

Кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно тип IRSTип: IRSТовароподемност WLL (kg): cъгласно таблицатаДължина: Активна дължина (L1) / Разгъната дължина (L2) Въжетата се произвеждат в нашия цех съласно EN 1492-2.Допустимата товароподемност се определя в зависимост от начина на връзване, съгласно по долната таблица. Товароподемността е означена върху етикета, както и от линиите върху маншона.

Повдигащи колани с уши от полиестерно влакно тип IDTипа колан ID е направен от 2 слоя лента. При заявка Гутман Лифтинг България може да ги изпълни с един слой (IS) или с 4 слоя (IDD). Tипа колан с един слой предлага по-голяма контактна повърхност при еднаква товароподемност, а този с 4 слоя предлага по-голяма товароподемност при еднаква ширина.Допустимата товароподемност се определя в зависимост […]

Безконечни полиестерни колани тип IM, IDMTип: IM, IDMТовароподемност WLL (kg): съгласно таблицатаДължина: активна дължина (L1) / разгъната дължина (L2) Tипа колан IDM e направен от 2 слоя лента. При заявка може да се изпълни в обикновен слой (IM). Tипа колан с обикновен слой предлага по-голяма повърхност на контакт при еднаква товароподемност.

Повдигащи колани с халки тип E и EDПри големи натоварвания се препоръчва коланите да се оборудват с халки тип E вместо с уши. В случай на връзване чрез промушване на единия край на колана трябва да има халка тип E или нормално ухо, а на другия край халка тип ED.