Кръгли безконечни въжета от полиестерно влакно тип IRS



Tип: IRS
Товароподемност WLL (kg): cъгласно таблицата
Дължина: Активна дължина (L1) / Разгъната дължина (L2)

Въжетата се произвеждат в нашия цех съласно EN 1492-2.
Допустимата товароподемност се определя в зависимост от начина на връзване, съгласно по долната таблица. Товароподемността е означена върху етикета, както и от линиите върху маншона.


За по-голяма товароподемност искайте оферта