Лапи с вътрешно захващане тип Tigrip TDIMакари, ролки за кабели и други такива с вътрешна кухина. Лапите TDI са в три варианта, за повдигане на изделия с вътрешна кухина c форма на цилиндър или квадрат. Захващащите планки са стоманени cъс зъби от твърд манган, или имат защитен слой.