Ръчна лебедка с лостов механизъм – тип Gutman KBEПриложение: Едно ефикасно и разпространено устройство с широк диапазон на използване за различни повдигащи и теглещи операции, напрaвено за позициониране на различни структурни елементи, използвана в тесни пространства, теглене във вертикална и всякаква друга посока.