Укрепващи коланиКоланите се произвеждат в цеховете ни на заявената дължина и могат да бъдат доставени веднага.
Укрепващите колани се произвеждат в два конструктивни варианта:
– единия край с тресчотка, а на другия с кука, съответно и от дълга част ( 3 – 12 м с една кука в края ).
– без куки (hn): колан с тресчотка в единия край ( дължина: 3 – 12 м ).

Варианта с куки служи за укрепване на товарите чрез натягане или притискане, този без куки за връзване на товарите в пакет.

Директно въху товара се извършва пристягането. Чрез опъването на колана се увеличава силата на триене вследствие на натиска върху товара по повърхността на контакт. В този случай е от значение силата на опън на колана, а не съпротивлението на скъсване.

Използвайки наличните точки за захващане на товара, същият се привързва за неподвижните точки за захват, разположени по платформата на превозното средство. В този случай определящо е съпротивлението на скъсване, а не силата на опън, понеже приплъзването на товара е възпрепятствано от съпротивленито на колана. Обикновено се използва осигуряване на товара чрез самото пристягане на същия.