Везна за кран тип Gutman KDMИзползва се за измерване на теглото по време на повдигане. Това е един устойчив апарат с голяма точност предназначен за използване в промишлени условия. Закрепва се директно за куката на крана или под самото устройство за повдигане.