Ленти за опаковка тип Sanderband • Устройства за опън
 • Хоризонтално и вертикално използване
 • За всяка ширина на лентата съществува прилежащия и тип устройство
 • Висок капацитет на опън

Със стоманените скоби е лесно за натягане, съответно за отпускане. Многократно използваемите ленти Sanderband позволяват на оператора съхранението на стоките по време на транспорт, понеже лентата може да приеме формата на предметите каквато и да е тя ( кръг, правоъгълник, или неправилна ).

Предимства на лентите Sanderband:

 • При опън се появява едно еластично разтягане от 4-5%, спрямо 0% на стоманената лента.
 • Поради тази причина динамичните шокове по време на транспорта се погасяват не само от самото съпротивление на лентата, но и от еластичността на лентата.
 • В случай на намаляване размерите на товара ( напр. дървото се разсъхва ) лентата си остава опъната.
 • Ако намаляването на размерите е твърде голямо лентата може да бъде натегната отново, за разлика от стоманените ленти, при които това е невъзможно.
 • Ръбовете на стоманената лента са остри и при скъсване отскачат рязко. Лентите Sanderband не прерязват.
  Не корозират, не повреждат и не оставят следи по повърхността на стоката.
  Собственото тегло е по-малко, отколкото на стоманените ленти. Една ролка съдържа около 3-4 пъти повече лента, а масата е само половината от масата на стоманената лента.

„Здрави като стомана!“ Лентите тип Sanderband се произвеждат от полиестерно влакно с голяма устойчивост, съпротивлението на скъсване е между 400 и 3500 кг ( при това съпротивление на скъсване стоманената лента е 6 пъти по тежка ). Системата на опаковка се състои от следните компоненти:
Лента за опаковка, Скоби, Устройство за натягане, Държач на ролката